Feedback 
 
 Graag ontvangen we uw algemene indruk van de website smartfms.nl 
 
 
     
 
 
 We zijn erg benieuwd hoe wij onze website en dienstverlening kunnen verbeteren.
Wij danken u voor uw feedback.
 
 
  
 
 
Verzenden
 
   
 
 
 
 Bedankt 
 
 Uw feedback is succesvol verzonden 
 
 
Sluiten
 
   
 
 
 
  •   Home
 
 

Het programma KEI Toezicht


Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak.
Hoe ziet de wereld van de Rechtspraak er over een paar jaar uit?
 
 


 
   

Wat is KEI Toezicht?

De wereld van de Rechtspraak zal er over een jaar of twee heel anders uitzien. De administratieve processen worden nu nog grotendeels ondersteund door papieren informatiestromen. Deze papieren dossiers kunnen maar op één plaats tegelijk verwerkt worden, dit is inefficiënt en foutgevoelig. Daarnaast bieden de huidige processen onvoldoende mogelijkheden voor slimme sturing op de kwaliteit van de uitvoerders, zoals curatoren, bewindvoerders en mentoren.
 
Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak, zorgt ervoor dat omslachtige formele administratieve procedures, die veel tijd en geld kosten, over een paar jaar tot het verleden behoren. Daar komt een eenvoudige en begrijpelijke digitale procedure voor terug.
 
Toezichthouders en uitvoerders gaan, via de online software van Smart FMS, digitale informatie uitwisselen over de Opdracht, zoals een verslag, verzoek, rekening en verantwoording, klacht, wijziging en afronding. De manier van communiceren gaat middels vaste standaarden en protocollen, waardoor er geen of nauwelijks ruimte is voor verschillende interpretaties. Dit levert onder meer heldere overzichten, snellere reacties en een efficiëntere samenwerking op. Je zou kunnen zeggen: KEI helpt mee de totale effectiviteit en efficiëntie binnen uw organisatie te verhogen.
 
Voordelen voor de bewindvoerders zijn onder andere:

-    Geen post en portokosten van en naar de rechtbank
-    Niet meer scannen en registreren van informatie van de rechtbank
-    Minder communicatie over ontbrekende informatie
-    Betere bewaking van wederzijds afgesproken termijnen

 

Pilot KEI Toezicht

Smart FMS is als software leverancier één van de gesprekspartners bij het programma KEI. Vanaf het begin af aan zijn wij enthousiast en nauw betrokken bij de ontwikkeling. Om het succes te toetsen van datgene dat door betrokken partijen als oplossing is bedacht en ontwikkeld, is het voeren van een pilot noodzakelijk.
 
De pilot wordt gestart met een vooraf gedefinieerde basis voor bewind. Deze basis moet voldoende zijn voor de pilotrechtbanken en pilotbewindvoerders om het Toezichtsysteem op kleine schaal effectief te gebruiken en de eerste voordelen te ervaren. Tijdens de pilot is er nog ruimte voor verbetering en eventuele aanpassing, zodat u als gebruiker eenvoudig kan genieten van de nieuwe mogelijkheden die u geboden worden. Daarom steekt Smart FMS veel energie in deze pilot om het succes mede te kunnen bepalen.
 
De digitale werkwijze die voor alle partijen veel meerwaarde zal bieden, wordt in kleine stappen ingevoerd in alle rechtbanken, zodra de pilot succesvol is afgerond.

 

PKIo Certificaat, waarom en wat is het?

Voor de ontwikkelingen van het programma KEI Toezicht, volgt de Rechtspraak de voorschriften van de Nederlandse overheid. Hierin staat ook de manier waarop partijen op een betrouwbare elektronische wijze met overheidssystemen kunnen communiceren, beschreven. Een van deze voorwaarden is het gebruik van een PKI overheid certificaat, waarmee ingestuurde gegevens ondertekend moeten worden, door de organisatie die de eigenaar van die gegevens is. U als uitvoerende heeft dus een PKIo Certificaat nodig om gegevens digitaal te kunnen ondertekenen en verzenden naar de Rechtspraak.
 
Een PKI overheid certificaat is een digitaal paspoort dat uit twee delen bestaat: een publiek en een privé gedeelte. Het publieke deel geeft aan wie u bent en het privé gedeelte bevat informatie die alleen u (en degene die namens u de gegevensuitwisseling verzorgt) mag weten. In vergelijking met een “natte” handtekening: het publieke deel is de handtekening die gezet is, het privé deel is de pen om de handtekening te zetten.

 

PKIo Certificaat, hoe kom ik hieraan?

De Rechtspraak stelt alleen eisen aan het publieke gedeelte van het certificaat. Het moet herkenbaar zijn dat het certificaat van u is (uw KvK/OIN nummer staat in het certificaat) en dat het certificaat bedoeld is voor de uitwisseling van digitale gegevens.
 
Voor de digitale gegevensuitwisseling tussen de software van Smart FMS en de Rechtspraak, is het belangrijk dat het certificaat een services certificaat betreft. Voor de aanschaf van een dergelijk certificaat betaalt u een licentie voor een bepaalde periode van gebruik. Afhankelijk van de gekozen leverancier en de geldende voorwaarden kan de prijs variëren.
 
De brancheverenigingen hebben met leveranciers bepaalde voorwaarden bedongen. Neem voor de aanvraag en eventuele vragen contact op met uw branchevereniging.
 
Heeft u een PKIo Certificaat aangevraagd, neem dan contact op met onze Service Desk. Zij helpen u verder met de installatie en implementatie.

 

Planning KEI programma

Het IT-ontwikkelteam van de Rechtspraak heeft aangegeven, gezien de complexiteit, meer tijd nodig te hebben met de ontwikkeling van de systeemkoppeling tussen de software van de professionele bewindvoerder en de Rechtspraak. De directie van het programma KEI heeft moeten besluiten om de pilot, met de software leveranciers, te verschuiven. De nieuwe startdatum van de pilot is 15 maart 2016 geworden.
 
Het ontwikkelteam van Smart FMS loopt op schema. Zij is volop aan het ontwikkelen en het testen verloopt uitstekend. Wij begrijpen de beslissing van de Rechtspraak. Dergelijke beslissingen laten zien dat het programma met de grootste zorg wordt gecoördineerd.